Nieuwe wijkagenten gemeente Staphorst

maandag 29 juni 2015

Staphorst - De politie gaat zoveel mogelijk wijkgericht werken. Er worden meer wijkagenten aangesteld om de veiligheid in wijk, dorp en stad een positieve impuls te geven. Door deze uitbreiding is er ook ruimte voor verplaatsing van wijkagenten. Voor de gemeente Staphorst houdt dat in dat er per 1 juli n extra wijkagent en een nieuwe wijkagent starten. Daarnaast komt er nog een cordinerend wijkagent.

Met de komst van de Nationale Politie is gekozen voor meergebiedsgebonden politiezorg. Er zijn robuuste basisteams geformeerd om dichtbijen samen met burgers en het gezag te werken aan veiligheid. Het robuustebasisteam IJsselland Noord omvat de gemeenten Kampen, Steenwijkerland,Zwartewaterland en Staphorst. Het team voert de

van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin eenhoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwestiesaandacht van de politie vragen.

Het wijkteam Staphorst krijgt twee nieuwe wijkagenten, wantEwoud Eshuis gaat in het wijkteam Kampen werken. Stephan Lazaroms en Coby Peterszijn de nieuwe aanspreekpunten voor de inwoners van IJhorst, Punthorst, Rouveenen Staphorst. Er komt ook nog een wijkagent die de cordinatie van het wijkteamvoor zijn of haar rekening neemt. Die vacature staat nog open en wordt tijdelijkwaargenomen door Johan van der Velde (cordinerend wijkagent inSteenwijkerland).

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorgbinnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen,maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Dewijkagent maakt onderdeel uit van een basisteam. In samenwerking met collega?svan de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagentvoortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk ofbuurt.

Het onderhouden van contact met externe partners, zoals degemeente en maatschappelijke organisaties, valt ook onder het takenpakket van dewijkagent. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegdhoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan isinformatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips ofopmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact opmet uw wijkagent.

Wilt u meer lezen over de aanstelling van meer wijkagenten? Leesdan dit

.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Ruinerwold | 112 alarmeringen Ruinerwold | Goedkoop Tanken in Ruinerwold | Supermarkten in Ruinerwold | Weerbericht Ruinerwold